Kardiyolojide kalp sesleri, üfürümler ve kliklerin dinlenip değerlendirilmesi temel tanı yöntemlerinden biridir.Oskültasyon kalp hastalıklarının birçoğunda değerli bulgular verir.

Kalp Sesleri Nasıl Dinlenir?

Kardiyolojide kalp sesleri, üfürümler ve kliklerin dinlenip değerlendirilmesi temel tanı yöntemlerinden biridir. Oskültasyon kalp hastalıklarının birçoğunda değerli bulgular verir. İyi bir oskültasyonun sessiz bir ortamda kaliteli bir stetoskopla yapılabileceği unutulmamalıdır. Özellikle aort yetersizliğinin erken diyastolik üfürümü, diyastolil apikal üfürümler, rulman karakterindeki üfürümler akustik özelliği olmayan bir stetoskopla dinlenirse duyulmayabilir. Stetoskobun dinleme borusunun uzunluğunun 25-30 cm, iç çapının 0,3 -0,4 cm olması, kulaklıklarının tam oturması, diyaframın akustik olması stetoskobun iyi özelliklerim gösterir. Bazen ses yükseltici stetoskop kullanılabilir. Göğüs duvarı kalınlığı, obezite, amfizem, diğer kronik akciğer hastalıkları, perikardda sıvı toplanması, kalp kasılmalarının kuvvetinde değişme, stetoskopun kalitesindeki değişiklik, dinleme ortamının gürültülü oluşu kalp seslerinin iyi duyulmamasına neden olabilecek durumlardır. Oskültasyon metodolojik bir yaklaşımla yapılır. Birinci kalp sesinin mitral komponenti en iyi kalp tepesinde (mitral odak), triküspid komponenti stemumun sol kenarında dördüncü interkostal aralıkta veya ksifoid üzerinde (triküspid odak), ikinci sesin aort komponenti sağ ikinci interkostal aralığın sternal ucunda (aortik odak) ve pulmoner komponenti sol ikinci interkostal aralığın sternal ucunda (pulmoner odak) duyulur. Ek ses veya üfürüm varsa önce hangi kalp siklusunda olduğu saptanır. Sistoldeki sesler bir ve ikinci kalp sesleri arasında, diyastoldeki sesler ikinci ve birinci kalp sesleri arasında oluşur. Üfürümler pozisyon veya solunumla kuvvetlenebilir veya azalabilir. Mitral kökenli üfürümler hasta sol yana döndürülerek dinlenirse daha iyi duyulur. Aortik diyastolik üfürümler hasta oturur pozisyondayken daha iyi duyulur. 

Peyroni Hastalığı Nedir? okumak için tıklayınız.

Presistolik ve erken diyastolik üçlü ritmler yatar pozisyonda ve hasta sola döndürüldüğünde daha iyi duyulur. Solunumun kalp sesleri ve üfürümlere etkisi ayrıca incelenmelidir. İnspirasyonla sağ kalp boşluklarına dönen kan miktarı artar, sol atriyuma dönen kan miktarı ise azalır. Bu nedenle, inspiryum ile sağ tarafa ait üfürümlerin şiddeti artar, sol tarafa ait üfürümlerin şiddeti ise bir-iki istisna dışında azalır. Kalp sesleri ve üfürümlere egzersiz ve bazı ilaçların etkisi bilinmelidir. Örneğin, mitral kapak darlığında egzersizle daha net bir diyastolik rulman alınabilir. Amilnitrit inhalasyonu sol tarafa ait üfürümlerin şiddetini azaltabilir. Oskültasyon bölgelerinin bilinmesi tanıya yaklaşımda kolaylık sağlar. Bununla birlikte kapaklara ait patolojik seslerin mutlaka kapağın bulunduğu odakta en iyi duyulduğu kanısı yanlıştır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Aort odağının dinleme bölgesi sternumun sağı ve ikinci interkostal aralıktır. Ama aortik sistolik üfürümler sternum, sol sternal kenar veya apekste duyulabilir. Aortik diyastolik üfürüm sol sternal kenar boyunca daha iyi duyulur. Mitral hastalıklarda apeksin daha solunu dinlemek gerekebilir. Mitral açılma sesi sol sternal kenar boyunca daha iyi duyulabilir. Mitral arka korda rüptürlerinin aortik bölgede en iyi duyulduğu unutulmamalıdır. Oskültasyonda yenidoğan ve çocukların daha özenle ve dikkatli dinlenmesi gerekir. Doğumla birlikte duyulan üfürümler genellikle çeşitli doğumsal darlıklara aittir. Ventriküler septal defekt veya patent duktus arteriosusta üfürüm doğumdan birkaç gün sonra fark edilebilir. Çocukta bir sendrom düşünülürse daha dikkatle kalp muayenesi gerekir. Turner sendromunda aort koarktasyonu, Noonan sendromunda pulmoner darlık araştırılmalıdır. Üfürümle birlikte siyanozun bulunması, altı ayım doldurmuş bebeklerde çomak parmak oluşmaya başlaması inceleme gerektirir.

Merak ettikleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Kaynak : Doktordan Haberler

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)