Beşinci Osmanlı Sultanıdır.

Çelebi Sultan Mehmed Han'ın Fetret Devrindeki Başarılı yönetimi

Çelebi Sultan Mehmed Han beşinci Osmanlı sultanıydı. Tahta çıkacağı dönem ise bir hayli karışık ve zorluklarla doluydu. Zira Yıldırım Bayezid Han’a karşı yaptığı sefer sonrasında Timur yüzünden fetret devri başlamıştı.

36 Osmanlı padişahı içinde en büyük karışıklığı ortadan kaldırmış olması Çelebi Sultan Mehmed Han’ın ne derece başarılı bir sultan olduğunu göstermeye yetmekte, yaşanan zorlu dönemde verdiği doğru kararlar ile devasa bir şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır.

Müslüman olmasına rağmen papanın teşvikine kanarak Osmanlı’nın üzerine yürüyen, yağma ve halkı bitap düşüren eylemleriyle tanınan Timur yüzünden Osmanlı fetret devrine girmişti. On senelik çalkantılı yaşam ise Çelebi Sultan Mehmed Han sayesinde bertaraf edilmişti.

Karışıklığın ortaya çıktığı zamanlarda şehzadeler arasındaki mücadeleye halk hiçbir zaman dahil olmamış, aralarında karar vermelerini beklemişti. Bu durumu bilen Çelebi Sultan Mehmed Han’da kardeşlerin ihtilaflı durumuna halkı karıştırmamış ve müsamaha ile hareket etmişti. Bu davranışları sonucunda da açılan yaralar yavaş yavaş kapanmıştı.

Timur'un ortaya çıkması İstanbul fethini de geciktirmişti. Bu da Osmanlının yükselişinin en az elli yıl sekteye uğraması anlamına geliyordu. Çelebi Sultan Mehmed Han’ın fetret dönemindeki hâkimiyeti sağlaması gecikmiş olsaydı belki de eski güce uzun süre kavuşulmayacaktı. Hatta tarihimizdeki şan ve şeref dolu zaferlerde gerçekleşmeyebilirdi.

Çelebi Mehmed henüz on dört yaşında babası ile beraber Ankara savaşında yerini almıştı. Tam kırk bin kişilik orduya kumanda etmiş ve fil sürüleriyle saldıran Timur’a karşı kılıç sallamıştı. (Şehzadelerin gördükleri kudretli eğitim, ilim ve irfan otoriteleri tarafından yetiştirilmeleri genç yaşta bu görevleri almalarını sağlıyordu.)

Ankara Savaşı esnasında babasını son ana kadar yalnız bırakmayan Çelebi Sultan Mehmed Han harbin sonucu belli olduktan sonra ileri görüşlü beylerin ısrarını dikkate alarak geri çekilmek zorunda kalmıştı.Yıldırım Bayezid Han esir alınınca tahta kimin çıkacağı merak ediliyordu. Halkın çoğu ve ulema ise Çelebi Mehmed’i tercih etmişti. Onu “dinimize muhalif iş yapmayacak, ahaliye zulmetmeyeceksin” şartıyla davet etmiş, başlarına geçmesini istemişlerdi.

Çelebi Sultan Mehmed Han hassasiyetlerini anlayarak onlara söz vermiş, sultanlığa adımını atmıştı. Ahali ona yardım edecek ve Osmanlı mülkünü tek bayrak altında toplaması mümkün olacaktı. (Devam edecek...)

Kaynak: O.Nuri Topbaş-Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)