Altıncı Osmanlı padişahıdır.

Sultan II. Murad Han

Sultan II. Murad Han 18 yaşındayken altıncı Osmanlı padişahı olarak tahta geçmiştir. Osmanlıda tahta çıkan padişahın ilk emrinin selefinin defni olması sebebiyle Sultan II. Murad Han’ında ilk icraatı babasının cenazesini Yeşil Cami türbesine defnettirmek olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğunda padişahlığın alameti bey’at ve kılıç kuşanmaydı. Kılıç alayı adı verilen tören İstanbul’un fethinin ardından Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin türbesinde gerçekleşmekteydi. Buradaki önemli detay tahta çıkan padişahın taktığı kılıçtır. Topkapı Saray-ı Hümayun’da korunan Hz. Ömer (r.a)’a ait kılıç padişaha devrin en muteber din adamı tarafından takılırdı.

Edirnekapı surlarının iç kısmında kurulan Otağ-ı hümayun’da ecnebilerin tebrikleri kabul edilir, daha sonrasında yeniçeri kışlalarına gidilirdi. Burada padişaha bir kupa şerbet ikram edilirdi. Kılıç kuşanma merasimi Sultan II. Murad Han devrinde başlamıştı.

Sultan II. Murad Han tahta çıktıktan sonra Bizans’tan oldukça ilginç bir teklif gelmişti. Bizans imparatoru Sultan’ın kardeşlerinin kendisine verilmesini istemiş, onların eğitimleriyle bizzat ilgileneceğini söylemişti. Aslında amacı Osmanlının olası bir fetih hareketinin önüne geçmekti. Sultanın imparatora cevabı olumsuz olmuş, bir daha bu tür teklifler yapmamasını ve dostane münasebetleri ihlal etmemesini Bizans elçileri ile beraber kendisine iletmiştir.

Tüm bunlar gerçekleşirken padişahın amcası olan Şehzade Mustafa Bizans’ın elindeydi. Osmanlı’ya saldırması için teşvik edilen Şehzade Mustafa savaş esnasında burnunun üç gün boyunca kanaması ile halsiz düşmüş, istediği sonuca ulaşamamıştı. Manevi yardımlar sayesinde Sultan II. Murad Han bu zorluğunda üstesinden gelmiş ve İstanbul’u kuşatmak üzere harekete geçmişti. Surun dışında kalan topraklar daha önceden ele geçirilmiş bulunuyordu.

Kuşatmanın dört ay sürdüğü belirtilmektedir. Fakat Osmanlının kuşatması esnasında Anadolu’da Bizans tahrikleriyle olaylar patlak vermiş, bu nedenle sonuca ulaşılamamıştı.

Her ne kadar Bizans çeşitli oyunlar düzenleyerek Osmanlıyı durdurmaya çalışsa da Sultan II. Murad Han devleti eski günlerine döndürmeyi hatta daha da ileri bir seviyeye taşımayı başarmıştı. Hedefler bir bir gerçekleştirilmiş, Anadolu’da ki birliğin sağlanması için önemli adımlar atılmıştı. Osmanlı yeniden dünyanın en büyük devleti haline gelmişti. Savaşlar esnasında Sultan II. Murad Han’ın karşısına çıkan krallar dahi canlarını kurtarmak için kaçıyorlardı. 

(Devam edecek.)


Kaynak: O.Nuri Topbaş-Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)