Osmanlı Sultan II.Murad Han döneminde dünya devleti haline gelmiştir.

Sultan II.Murad Han - II.Kosova Harbi

Sultan II. Murad Han Varna muharebesini kazanmıştı. Zaferin ardından Edirne’ye geri döndü. Aradan bir sene geçtikten sonra saltanattan ayrılarak Manisa’ya gitti. Fakat II. Mehmed ve diğer devlet büyükleri tekrar ricada bulunacak, devletin başına geçmesini isteyecekti.

Aslında sultanın II. Mehmed’i tahta çıkarmasının sebebi onun büyük insanlar tarafından dahi akıl edilemeyecek meseleleri düşünebilmesi ve babasına sorduğu suallerdi. Sultan II. Murad Han bu sorular karşısında hayretler içinde kalır, aynı zamanda çokta memnun olurdu.

Sonuç olarak Sultan II. Murad Han üçüncü kez devletin başındaydı. II. Murad’ın kazandığı en parlak zafer tarihe II. Kosova Harbi adıyla geçmiştir. Haçlılarla yapılan mücadelede Osmanlı galip çıkmış, haçlıların taarruzları kırılmış, 150 sene boyunca bir şey yapamayacak duruma gelmişlerdir.

II. Kosova Harbi haçlılar tarafından Varna’nın intikamını almak için başlatılmıştı. Osmanlının fetihlerine devam etmesi sonucunda onların Avrupa’dan tamamen uzaklaşmaları için çıktıkları yolda üç gün üç gece boyunca Osmanlı ile savaşmışlar, nihayetinde büyük bir yenilgiye uğramışlardı. Haçlıların arasında bulunan ünlü kumandan Jan Hunyad birkaç askeri ile beraber kaçarak canını zor kurtarmıştır.

II.Kosova Harbine neredeyse tüm Avrupa Devletleri katılmıştı. Yalnızca Fransız ve İngilizler uzak durmayı seçmiş, Niğbolu’da yaşanan mücadelede Osmanlı’dan aldıkları dersi unutmadıklarını göstermişlerdi. Sonuç olarak II. Kosova Harbi İstanbul’un fethi içinde büyük önem taşıyordu.

Haçlılarla yapılan II. Kosova harbinin ardından Osmanlı asırlar boyu dünyanın en büyük ve en kuvvetli devleti olmuş, bunu da muhafaza etmeyi başarmıştır.

Sultan II. Murad Han’ın çok erken yaşta tahta çıktığı biliniyordu. Yine de dehasını ve tevazuunu zaman geçtikçe kaybetmek yerine merhametli, müşfik ve alicenap bir hükümdar olmaya devam etmiştir. On iki yaşında çıktığı yolda vefat edene dek mücadele etmiştir.

Sultan II. Murad Han döneminde Osmanlı dünya devleti haline gelmiştir. Osmanlı toprakları onun döneminde 880.000 kilometrekareye çıkmıştır.

Dedesi Orhan Gazi’nin yaptığı gibi imarethanesinde fakirlere bizzat yemek dağıtan, dindar, adil ve imarcı bir sultan olan II. Murad Han, sahip olduğu tüm ihtişama rağmen mütevazı kalabilmiştir. Bütün ömrü savaş meydanlarında geçmesine rağmen imar işlerini de  unutmamış, ardında birçok eser bırakmıştır.


Kaynak: O.Nuri Topbaş-Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)