Zaferden zafere koşan altıncı Osmanlı padişahı Sultan II.Murad Han ve Varna Meydanında gerçekleşen savaş.

Sultan II.Murad Han - Varna Meydan Muharebesi

Sultan II.Murad Han Osmanlıyı yeniden eski, ihtişamlı günlerine geri döndürmeyi başarmıştı. Sultanın siyaset anlamında tercih ettiği yöntemlerde oldukça akıllıcaydı.

Zaman ilerliyordu. II. Murad Han oğlunun doğmasını bekliyordu. Oğluna Mehmed adını vermiş, eğitimine son derece özen göstermişti. Her bakımdan en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiği II.Mehmed on iki yaşına girdiğinde tahta oturabilecek kadar güçlü bir birey olmuştu. Sultan II.Murad Han tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyordu ve tahtı oğluna bırakmaya karar vermişti.

Sultan tahttan inmeden önce İstanbul’u fethetmeyi çok istemiş, gerekli hazırlıkları yapmıştı ancak olmamıştı. Kendisine nasip olmayan fethi sağlığında görme arzusuyla yerine oğlunu geçirdi. II.Murad’ın oğluna vasiyeti de bu yöndeydi. Ona “Oğlum, İstanbul’u fetheyleyesin!” demişti.

Osmanlı’da yaşanan değişiklik düşmanların harekete geçmesine neden olmuştu. Öyle ki Sultan murad Han ile on yıllık anlaşma yapan Macar kralı dahi sessiz kalamamıştı. Fırsatı değerlendirmek amacıyla anlaşmadan caymak için bahaneler aramaya başladı. Papalıktan aldıkları fetva sayesinde Osmanlı’ya saldırma noktasında istediklerine ulaşmışlardı.

Macaristan Kralı büyük bir haçlı ordusu kurmak için hazırlıklara girişmişti. Osmanlı hudutlarına saldıran ordu hızla ilerlemeye başladı. On üç yaşındaki padişah II.Mehmed durumu değerlendirip babasını tahta geri çağırmaya karar verdi. Ancak II.Murad Han bunu kabul etmek istemedi. Fakat II.Mehmed bu konuda kararlıydı ve babasına şu cevabı göndermişti:

“Devletlü babam! Din ve devlet tehlikededir. Eğer padişah iseniz, buyurun ordunuzun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem, sizi, orduma başkumandan olarak nasb ve tayin eyliyorum!”

II.Murad bunun üzerine harekete geçerek ihtişamlı bir orduyla Varna Meydanında düşmanla karşılaştı. Haçlılar böyle bir hamle beklemediklerinden şaşırmışlardı. Harp şiddetli bir şekilde başlamış, Osmanlının kesin galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Düşman perişan olmuştu.

Varna meydan muharebesinin ardından fetihler devam etmiş, Avrupa’da önemli yerler ele geçirilmişti. Osmanlının yüzyıllar sürecek hakimiyeti başlamıştı. Haçlıların yenilgisi İslam beldelerinde büyük bir sevinçle karşılanmıştı.

Sultan Murad tahta küçük yaştayken oturmuş, aradan zaman geçmesine rağmen zekasında ve tavırlarında bir değişme görülmemiştir. Alim, doğru sözlü, dindar ve adil bir sultan olarak tanınmıştı. (Devam edecek)


Kaynak: O.Nuri Topbaş-Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)