Türkiye Varlık Fonu Nedir? 50 milyon lira olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu'ndan karşılanan Türkiye Varlık Fonu'nu temsil eden paylar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait ve şirketin hisse senetleri nama yazılı olacak.

Türkiye Varlık Fonu Nedir?

Türkiye Varlık Fonu Nedir?

Türkiye Varlık Fonu Nedir?

İlk olarak 15 Temmuz darbe girişimin ardından adı duyulan Türkiye Varlık Fonu, ekonomide yaşanabilecek sıkıntıları minimuma indirmek, finansal istikrara ve büyümeye katkı sağlamak için bir kurulan varlık yönetim fonudur. Türkiye Varlık Fonu'nun hükümet açısından hedefini Başbakan Binali Yıldırım şöyle özetledi: Türkiye bütçe açığı olan, dış kaynakla ekonomisini büyüten bir ülke. Dolayısıyla bütçe açığını, cari açığı daha fazla açmadan kaynak oluşturarak, büyük projeleri gerçekleştirmek ve Türkiye’nin ekonomik göstergelerini dengede tutmak için Türkiye Varlık Fonu (TVF) kuruluyor.

50 milyon lira olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu'ndan karşılanan Türkiye Varlık Fonu'nu temsil eden paylar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait ve şirketin hisse senetleri nama yazılı olacak.

En az 5 kişiden oluşan Türkiye Varlık Fonu, yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanıyor ve atanacak yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde, 5 yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olması şartı aranıyor.

Dünyada en yüksek varlık fonu Norveç'te bulunmakta ve 800 milyar dolardan biraz fazla, daha sonra çin gelmektedir. Türkiye'nin varlık fonunun tahmini 200 milyar dolar olacağı öngörülmekte. Fonun adı Türkiye Varlık Fonu fonu yöneten şirketin adı ise Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 'dir.

Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Varlık Fonu

Varlık Fonu'nun faaliyet ilkeleri

Şirket, faaliyetlerini yürütürken kurduğu ve yönettiği fonların çıkarlarını objektif iyi niyet, özen ve basiret ilkelerini esas alacak.

Şirket ve fonlar için gerekli birimler, yönetim kurulu kararı ile oluşturulacak. TVF kapsamında kurulacak her bir alt fon için yatırım komitesi oluşturulacak. Yatırım komitelerinde en az bir yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile bir portföy yöneticisi yer alacak. Bunların dışında şirket içinden veya dışından ilgili alt fonun yatırım stratejisine uygun kişiler de yatırım komitelerinde görevlendirilebilecek.

Bakanlar Kurulu'nca 27/6/2016 tarihinde kararlaştırılan “Türkiye. Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname" için tıklayınız.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)