PERİKLES (İÖ 495-429), İO 5. yüzyılda yaşamış ünlü bir Atinalı devlet adamıdır. Siyasete atıldığında Yunanistan kargaşa içindeydi. Bu dönemde Yunanistan ayrı ayrı kent devletlerin

PERİKLES (İÖ 495-429), İO 5. yüzyılda yaşamış ünlü bir Atinalı devlet adamıdır. Siyasete atıldığında Yunanistan kargaşa içindeydi. Bu dönemde Yunanistan ayrı ayrı kent devletlerine bölünmüştü. Bunların en önemlileri arasında yer alan Atina ile Sparta, aralarında bir birlik kurarak Persler’i yenilgiye uğratmışlardı. Atinalılar bu zaferden büyük bir kıvanç duyuyorlardı. İÖ 460’larda Atina  halkı Perikles’i önder olarak seçti.

Perikles’in amacı Atina’nın gücünü denizde ve karada geliştirmekti. Bunun için fetihlere girişti, ama başarı elde edemeyince Atina’ mn barışçı yollarla güç kazanmasının daha iyi olacağına karar verdi. Ona göre, Atina uygar dünyanın merkezi olmalıydı.

Atinalılar için, halkın kendi kendini yönetme biçimi olan demokrasi uygulaması bir övünç kaynağıydı. Yasalar tüm yurttaşların katılımıyla yapılıyordu Ne her özgür Atinalı’ mn kamu hizmetlerinde görev almaya hakkı vardı.

Periklcs. kamu hizmeti görenlerc par ödenmesini, yani zengin ya da yoksul her ozgür yurttaşın eşit olarak siyasal haklardan yararlanmasını sağlayarak demokrasiyi güçlendirdi. Periklcs her Atinalı’nın devlet işleri ne ilgi duymasını. yasalardan ve siyasettcı anlamasını, aynı zamanda da dönemin biiyii yazar ve sanatçılarının yarattığı tiyatro ve müzik yapıtlarını izlemc olanağına sahip ol. maşını istiyordu.
Eski Yunan sanat ve edebiyatının en büyük yapıtlarından bazıları Periklcs döneminde ya. ratıldı; oyun yazarlarının en ünlülerinden Sofokles onun arkadaşıydı. Perikles’i tanıyan ve ona hayran olan öbür yazarlardan biri de ünlü tarih yazarı Thukydides’ti. Perikles yapıtlarıyla Atina’yı güzelleştirmeleri için heykeltıraş ve mimarları destekledi. Akropol adı verilen tepe üzerindeki yapıların gerçekleşmesi büyük ölçüde onun çabasıyla oldu (bak  AKROPOL). Bu yapıların en önemlisi tanrıça Athena’ya adanmış olan Parthenon Tapınağ’ydi.
Perikles’in son yılları sorunlu geçti. Atina’ mn büyüyen gücünü ve etkisini kıskanan öbür  kent devletleriyle Atina arasında savaşlar çıktı. Kentin barış ve refaha kavuşmasıyla ilgili umutlar giderek yıkıldı. İO 431’de Peloponnesos Savaşı başladı (bak. PELOPONNESOS

SAVAŞI). Önceleri, Atinalılar güçlü surlarla çevrili kentlerinin kuşatmaya dayanabileceğine ve düşmanlarına denizden yapılan saldırıların başarıyla sonuçlanacağına inanıyorlardı . Ama İO 430’da ortaya çıkan veba salgım pek şok Atinalı’nın ölümüne neden oldu. Bunlar ırasında Perikles’in iki oğlu da vardı. Bir yıl ;onra, Atinalılar’a 30 yıl önderlik etmiş olan )erikles de öldü.Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!