Muvafakatname

Sevgili Konuk Yazarlarımız,

www.nebileyim.com ve nebileyim.net (Nebileyim) alan adları altında hizmet veren sitemizde yayınlanmak üzere hazırlamış olduğunuz içeriğin (yazılar, fotoğraf ve videolar içeren), yürürlükteki tüm mevzuata uygunluğunu ve bu konudaki hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen tarafınıza ait olduğunu, bu noktada, Nebileyim'in sadece yer sağlayıcı olduğunu bildiğinizi ve kabul ettiğinizi,

Hazırlamış olduğunuz içeriğin (yazılar, fotoğraf ve videolar içeren) tamamen orijinal olduğunu, herhangi bir eser ve/veya mecradan kopyalanmadığını, tarafınızdan yaratıldığını,

Üretmiş olduğunuz içeriğin (yazılar, fotoğraf ve videolar içeren) tamamının veya bir kısmının 5648 sayılı FSEK anlamında eser olarak kabul edilmesi durumunda dahi, FSEK’ten kaynaklanan, eser sahibinin tüm maddi ve manevi haklarının tarafımıza devredildiğini, bu noktada, bu içerik ile ilgili, tarafımızdan telif vb hiçbir ad altında talepte bulunmayacağınızı, 3,şahısların da tarafımızdan hiçbir talepte bulunmayacağını,

Hazırlamış olduğunuz listelerinizin, Nebileyim sitesinde yayınlanma veya yayınlanmama, 1’den fazla sayıda yayınlanma, sosyal medyadakiler dahil, herhangi başka bir sitede paylaşılma/yayınlanması hususlarına muvafakat ettiğinizi,

Nebileyim için hazırlamış olduğunuz içeriği (yazılar, fotoğraf ve videolar içeren) tamamen ve/veya kısmen başka bir web sitesine, sosyal medya sitesine veya basın yayın kuruluşuna teslim etmeyeceğinizi, bu mecralardan herhangi birinde, Nebileyim'in yazılı onayı olmadan, yayınlanmasına muvafakat etmediğinizi,

Hazırlamış olduğunuz içeriklerin yayınlanmasından önce veya sonra, kısaltma, ekleme ve her türlü düzenleme ve değiştirme yapma yetkisinin Nebileyim'e ait olduğunu

Kabul etmiş olduğunuzu beyan etmektesiniz. İlginize ve emeğinize teşekkür ederiz.